Cửa hàng

Địa chỉ: đường 605, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng

Chuyên trưng bày, bán lẻ cây xanh nội ngoại thất các loại , vật tư sân vườn, chậu, phân bón và thiết bị tưới.