Khách sạn Grand Ocean

Tên dự án: Khách sạn Grand Ocean

Địa chỉ: 27-29 Phan Liêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thời gian hoàn thành: tháng 3/2019

Hạng mục thi công: Cung cấp, thi công, bảo dưỡng hệ thống tường cây vải

Chăm sóc bảo trì cảnh quan định kỳ