Tên dự án: Kho rượu anh Khoa

Địa chỉ: 49 Nguyễn Phú Hường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thời gian hoàn thành: tháng 4/2019

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng cây xanh cảnh quan

Tư vấn thiết kế cảnh quan sân vườn