Văn phòng công ty du lịch Zion

Tên dự án: Văn phòng công ty du lịch Zion

Địa chỉ: 3 Đào Duy Anh

Thời gian hoàn thành: tháng 1/2019

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng cây xanh cảnh quan, tường cây nhựa