Văn phòng công ty Tân Minh Nhân

Tên dự án: Văn phòng công ty Tân Minh Nhân

Địa chỉ: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thời gian hoàn thành: tháng 9/2019

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan